Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Technologii Drewna

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
    Wydział Technologii Drewna
    Ocena: pozytywna
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Wydział Technologii Drewna
    Ocena: pozytywna

Projekty badawczo-naukowe

Szanowni Państwo,
zachęcamy do umieszczania informacji o projektach badawczo-naukowych pod adresem pwa@pwa.edu.pl (umieszczanie informacji jest bezpłatne).


Link do http://www.wwsi.edu.pl/