Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Technologii Drewna

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
    Wydział Technologii Drewna
    Ocena: pozytywna
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Wydział Technologii Drewna
    Ocena: pozytywna

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/